Luyện thi TOEIC cấp tốc – Cách dùng danh từ, tính từ và trạng từ trong câu (từ loại)

5

* Danh từ (n):

– Đứng sau: a, an, the, this, that, these, those.

– Đứng sau: my, your, her, his, …

– Đứng sau các từ chỉ số lượng: many, some, any, …

Lưu ý: Danh từ đếm được không đứng một mình.

Ex: This is a book (có “a” phía trước).

They are students(có “s” phía sau).

 

 

 

 

 

 

* Tính từ (adj):

– Đứng sau động từ “to be”.   Ex: She is beautiful.

– Đứng trước danh từ, bổ nghĩa cho danh từ.   Ex: It is an interesting book.

– Đứng sau các động từ nhận thức, tri giác: look, feel, seem, smell, taste, find, sound, …

– Đứng sau các động từ: stay, remain, become.

– Công thức: find + O + tính từ chỉ vật.

Ex: I find this film interesting.

* Trạng từ (adv):

– Đứng đầu câu, trước dấu phẩy.

Ex: Luckily, he passed the exam.

– Đứng trước hoặc sau động từ, bổ nghĩa cho động từ.

Ex: He drives his car carefully.

Lưu ý: adv không chen giữa v và n.

– Đứng trước tính từ, bổ nghĩa cho tính từ.

Ex: She is extremely beautiful.

– Đứng trước trạng từ, bổ nghĩa cho trạng từ.

Ex: He drives extremely carefully.

 

Bạn đang xem bài viết Luyện thi TOEIC cấp tốc – Cách dùng danh từ, tính từ và trạng từ trong câu (từ loại) tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.