Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khoá 1.5 tháng (18 buổi)

3

Buổi 1: Hướng dẫn luyện thi + Giải thích ngữ pháp. (mang sách New Economy LC và New Economy RC)

Buổi 2: Giải thích ngữ pháp (tt).

Buổi 3: Học chủ điểm sách Starter.

Buổi 4: Học chủ điểm sách Starter (tt).

Buổi 5: Demo cách luyện nghe + Học chủ điểm sách 600 từ. (mang sách New Economy LC)

Buổi 6: Học chủ điểm sách 600 từ (tt) + Làm bài tập loại từ.

Buổi 7: Demo cách làm phần 7. (mang sách New Economy RC)

Buổi 8: Học chủ điểm sách Developing + Giải thích mẹo giải đề bổ sung + Ôn chủ điểm sách Starter.

Buổi 9: Học chủ điểm sách Analyst + Ôn chủ điểm sách 600 từ và ngữ pháp.

I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Buổi 10: Luyện nghe đề 4 sách ETS LC.

Buổi 11: Ôn chủ điểm sách Developing + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách New Economy RC.

Buổi 12: Ôn chủ điểm sách Analyst, mẹo giải đề bổ sung + Giải phần 5&6 của các đề 3,4 sách New Economy RC.

Buổi 13: Ôn chủ điểm sách Starter + Giải phần 7 của đề 4 sách ETS RC.

Buổi 14: Ôn chủ điểm sách 600 từ + Giải phần 5&6 của các đề 5,6 sách New Economy RC.

Buổi 15: Ôn chủ điểm sách Developing + Luyện nghe đề 5 sách ETS LC.

Buổi 16: Ôn chủ điểm sách Analyst + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách ETS RC.

Buổi 17: Ôn ngữ pháp, mẹo giải đề bổ sung + Giải phần 5&6 của các đề 4,5 sách ETS RC.

Buổi 18: Ôn kỹ năng làm bài + Giải phần 7 của đề 5 ETS RC.

 

* Phần tự luyện: 5 đề nghe từ 1-5 sách New Economy LC và 3 đề nghe từ 1-3 sách ETS LC (bắt đầu làm sau buổi 1); phần 7 của 3 đề từ 1-3 sách New Economy RC và của 2 đề từ 1-2 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 7); phần 5&6 của 4 đề từ 7-10 sách New Economy RC và của đề 3 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 14).

 

 

 

Bạn đang xem bài viết Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khoá 1.5 tháng (18 buổi) tại chuyên mục Chương Trình Học Các Khóa, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.