Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khóa 1 tuần (3 buổi)

80

Luyện thi toeic 450 điểm

 

 

 

 

 

Buổi 1: Hướng dẫn kỹ năng làm bài thi TOEIC. (mang sách ETS LC và ETS RC)

Buổi 2: Giải đề 4 sách ETS LC.

Buổi 3: Giải đề 4 sách ETS RC.

 

* Phần tự luyện: Các đề nghe 1-2 sách ETS LC (bắt đầu làm sau buổi 1); các đề đọc 1-2 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 3).