Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khoá 1 tháng (12 buổi)

8

Buổi 1: Hướng dẫn luyện thi + Giải thích ngữ pháp. (mang sách New Economy LC và New Economy RC)

Buổi 2: Học chủ điểm sách Starter.

Buổi 3: Giải thích ngữ pháp (tt) + Giải thích mẹo giải đề bổ sung.

Buổi 4: Demo cách luyện nghe + Demo cách làm phần 7. (mang sách New Economy LC và New Economy RC)

Buổi 5: Học chủ điểm sách Developing + sách Analyst.

Buổi 6: Học chủ điểm sách 600 từ + Làm bài tập loại từ.

Luyện thi toeic mất bao lâu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi 7: Luyện nghe đề 4 sách ETS LC.

Buổi 8: Ôn ngữ pháp + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách New Economy RC.

Buổi 9: Ôn chủ điểm sách Starter + Giải phần 5&6 của các đề 7,8 sách New Economy RC.

Buổi 10: Ôn chủ điểm sách Developing + Giải phần 7 của đề 4 sách ETS RC.

Buổi 11: Ôn chủ điểm sách Analyst, mẹo giải đề bổ sung + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách ETS RC.

Buổi 12: Ôn chủ điểm sách 600 từ, kỹ năng làm bài + Giải phần 5&6 của các đề 4,5 sách ETS RC.

 

* Phần tự luyện: 3 đề nghe từ 1-3 sách New Economy LC và 3 đề nghe từ 1-3 sách ETS LC (bắt đầu làm sau buổi 1); phần 7 của 2 đề 1,2 sách New Economy RC và của 2 đề 1,2 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 4); phần 5&6 của 3 đề từ 3-5 sách New Economy RC và của đề 3 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 9).

 

 

 

 

 

Bạn đang xem bài viết Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khoá 1 tháng (12 buổi) tại chuyên mục Chương Trình Học Các Khóa, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.