Luyện thi TOEIC cấp tốc – Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ

42

Các trường hợp chia động từ số ít:

+ Trong câu có “each” và “every” (trừ every people).

+ Somebody, someone, anyone, anything, no one, …

+ Tên các môn học, các loại bệnh, tên nước (physics, measles, United States, …).

+ Danh từ không đếm được: water, paper, knowledge, …

+ Khoảng cách, thời gian, tiền bạc.

Luyện thi toeic 700

 

 

 

 

 

 

“A number of” chia số nhiều >< “The number of” chia số ít.

– Either…or/Neither…nor/Not only…but also: Chia theo chủ từ sát động từ.

Ex: Not only my parents but also my sister is here.

– of/along with/together with/as well as: Chia theo cái trước giới từ.

Ex: My parents along with my sister are here.

Most of, plenty of: Chia theo danh từ sau “of”.

Ex: Most of the students in this class are fat.

Most of this land is mine.

* Không được dùng dạng bị động đối với các động từ: happen, occur, take place, appear, exist…

 

Bạn đang xem bài viết Luyện thi TOEIC cấp tốc – Sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.