Luyện thi TOEIC cấp tốc – Mệnh đề quan hệ thường gặp trong đề thi TOEIC

68

Dùng who/whom (sau whom là mệnh đề) chỉ người, which chỉ vật, that chỉ người hoặc vật, whose (+n) chỉ sở hữu của người hoặc vật; where chỉ nơi chốn…

Ex: The man who is standing overthere is Mr. Brown.

=> Cách chọn đáp án nhanh: n + who/which/that + v

Lưu ý: Không được dùng “that” sau dấu phẩy hoặc sau giới từ.

 

 

 

 

 

* Mệnh đề quan hệ có giới từ:

vật + giới từ + which

người + giới từ + whom

=> Chỉ có “whom” và “which”.

Ex: The purpose of …

A. who    B. whom    C. that     D. which

* Phân biệt “which với what”, “who với whoever”:

– n + which ≠ không n + what (vì what = the thing which).

– n + who ≠ không n + whoever (vì whoever = anyone who).