Các hình thức so sánh cần biết khi luyện thi TOEIC

52

1. So sánh bằng: có “as…as”.

Ex: Tom is as tall as Peter.

I have as many friends as you.

                       few (sau few/a few luôn là danh từ số nhiều)

I have as much money as you.

                little

Lưu ý: few ≠ a few, little ≠ a little.

 

 

 

 

 

2. So sánh hơn: có “than”.

Ex: Tom is taller than Peter.

Mary is more beautiful than Susan.

=> Nếu hơn nhiều thì dùng “much/far” để nhấn mạnh.

Ex: Tom is much/far taller than Peter.

Mary is much/far more beautiful than Susan.

3. So sánh nhất: có “the”.

tall -> the tallest (tính từ ngắn).

beautiful -> the most beautiful (tính từ dài).

Ex: Tom is the tallest boy in the family.

Mary is the most beautiful of the three sisters.

=> Các hình thức so sánh đối với trạng từ cũng tương tự như của tính từ.

 

Bạn đang xem bài viết Các hình thức so sánh cần biết khi luyện thi TOEIC tại chuyên mục Kiến Thức TOEIC, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.