Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khoá 2 tuần (6 buổi)

21

Buổi 1: Hướng dẫn luyện thi + Học chủ điểm sách 600 từ. (mang sách ETS LC và ETS RC)

Buổi 2: Giải thích ngữ pháp + Làm bài tập loại từ.

 

 

 

 

 

Buổi 3: Giải phần 7 của đề 4 sách ETS RC + Giải thích mẹo giải đề bổ sung.

Buổi 4: Luyện nghe đề 4 sách ETS LC.

Buổi 5: Ôn ngữ pháp và chủ điểm sách 600 từ + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách ETS RC.

Buổi 6: Ôn mẹo giải đề bổ sung và kỹ năng làm bài + Giải phần 5&6 của các đề 4,5 sách ETS RC.

 

* Phần tự luyện: 3 đề nghe từ 1-3 sách ETS LC (bắt đầu làm sau buổi 1); phần 7 của 2 đề 1&2 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 3); phần 5&6 của đề 3 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 5).