Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khóa 2 tháng (24 buổi)

7

Buổi 1: Hướng dẫn luyện thi (mang sách New Economy LC và New Economy RC)

– Buổi 2: Giải thích ngữ pháp.

Buổi 3: Học chủ điểm sách Starter.

Buổi 4: Giải thích ngữ pháp (tt).

Buổi 5: Học chủ điểm sách Starter (tt).

Buổi 6: Demo cách luyện nghe + Học chủ điểm sách 600 từ. (mang sách New Economy LC)

Buổi 7: Học chủ điểm sách 600 từ (tt) + Làm bài tập loại từ.

Buổi 8: Demo cách làm phần 7. (mang sách New Economy RC)

Buổi 9: Học chủ điểm sách Developing + Giải thích mẹo giải đề bổ sung + Ôn chủ điểm sách Starter.

Buổi 10: Học chủ điểm sách Analyst + Ôn chủ điểm sách 600 từ và ngữ pháp.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Buổi 11: Luyện nghe phần 1 của các đề từ 7-10 sách New Economy LC.

Buổi 12: Ôn sách Developing + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách New Economy.

– Buổi 13: Luyện nghe phần 2 của đề 7 sách New Economy LC.

Buổi 14: Ôn chủ điểm sách Analyst, mẹo giải đề bổ sung + Giải phần 5&6 của các đề 3,4 sách New Economy RC.

– Buổi 15: Luyện nghe phần 3 của đề 7 sách New Economy LC.

Buổi 16: Ôn chủ điểm sách Starter + Giải phần 7 của đề 4 sách ETS RC.

– Buổi 17: Luyện nghe phần 4 của đề 7 sách New Economy LC.

Buổi 18: Ôn chủ điểm sách 600 từ + Giải phần 5&6 của các đề 5,6 sách New Economy RC.

– Buổi 19: Luyện nghe đề 4 sách ETS LC.

Buổi 20: Ôn chủ điểm sách Developing + Giải phần 5&6 của các đề 7,8 sách New Economy RC.

– Buổi 21: Luyện nghe đề 5 sách ETS LC.

Buổi 22: Ôn chủ điểm sách Analyst + Giải phần 5&6 của các đề 1,2 sách ETS RC.

Buổi 23: Ôn ngữ pháp, mẹo giải đề bổ sung + Giải phần 5&6 của các đề 4,5 sách ETS RC.

Buổi 24: Ôn kỹ năng làm bài + Giải phần 7 của đề 5 ETS RC.

 

* Phần tự luyện: 6 đề nghe từ 1-6 của sách New Economy LC và 3 đề nghe từ 1-3 của sách ETS LC (bắt đầu làm sau buổi 1); phần 7 của 3 đề từ 1-3 sách New Economy RC và của 2 đề 1,2 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 8); phần 5&6 của 2 đề 9,10 sách New Economy RC và của đề 3 sách ETS RC (bắt đầu làm sau buổi 18).

 

Bạn đang xem bài viết Chương trình luyện thi TOEIC cấp tốc khóa 2 tháng (24 buổi) tại chuyên mục Chương Trình Học Các Khóa, trên website TOEIC 3T. Nếu bạn có nhu cầu tư vấn về sản phẩm cũng như đặt hàng xin vui lòng liên hệ HOTLINE hoặc tại đây.